top of page

Virkaesittelyt

Myös aluetiimin virkailijat vaihtuvat vuosittain. 

Aluejohtaja, aluekoordinaattori, aluekoulutuspäällikkö sekä alueviestintäpäällikkö valitaan vaaleilla syksyn aluevaalikokouksessa. Heistä koostuva johtoryhmä kutsuu aluetiimiin muut virkailijat: aluesihteeri, aluetietohallintopäällikkö, aluemyyntipäällikkö, aluekansainvälisyyspäällikkö, aluepalkintopäällikkö sekä aluekilpailupäälliköt kansallisille kilpailuille. 

Aluetiimi kokoustaa kerran kuukaudessa ja jokaisella virkailijalla on omat vastuualueensa:

VP

Aluejohtaja

 • aluejohtoryhmän johtaminen ja kehittäminen

 • SNKK:n hallituksen jäsenenä ja linkkinä toimiminen

 • SNKK:n strategisten tavoitteiden jalkauttaminen jäsenyhdistyksiin

 • alueen sääntöjen, toimintaohjeiden ja alueen strategisen suunnitelman kehittämisestä vastaaminen

 • talousarvioehdotuksen valmistelu ja sen noudattamisen valvominen

 • toimintasuunnitelmaehdotuksen sekä toimintakertomuksen teko

 • kamarien hallitusten, etenkin PRES:jen avustaminen

 • aluepalkintojen valitseminen palkintokäsikirjan mukaisesti

RC

Aluekoordinaattori

 • alueprojektien toteutumisen seuranta

 • kamareiden auttaminen yhteydenpidossa yrittäjäjärjestöihin ja kauppakamareihin

 • Nuorkauppakamarikillan puheenjohtajan yhteyshenkilönä toimiminen

 • kamareiden tukeminen ja uusien mahdollisuuksien selvittämimnen

 • kansallisen kamaritukitiimin jäsen

 • menetysohjelman kouluttaminen DP:ille

 • DP-toiminnan toteuttaminen 

 • Hallitusakatemian ja alueen Kesäakatemian käytännön järjestelyissä avustaminen

 • aluekokousten järjestelyissä ja hauissa avustaminen

 • kamareiden COM:ien sekä valmistautuvien puheenjohtajien tukeminen

Consultation

RDM

Aluekehityspäällikkö

 • tukee alueen kamareiden kehittymistä

 • selvittää kamareiden kipupisteitä

 • kehittää ja tarjoaa keinoja, miten kamaritoiminta saadaan jälleen kasvuun 

 • oikeiden työkalujen ja sparraavien henkilöiden etsintä kamareiden uudistumistarpeeseen

 • kamareiden projekti-, ja yhteiskuntavastaavien (COM) tukeminen

 • JCI Finland Foundation yhteyshenkilönä toimiminen ja tukihakemusten sparrailu

R-IND

Aluekoulutuspäällikkö

 • alueen koulutustoiminnan koordinointi

 • SNKK:n koulutuspalveluiden yhteyshenkilönä toimiminen

 • alueen puhe- ja debattikilpailujen järjestäminen

 • Hallitusakatemian ja Kesäakatemian koulutussisällöistä vastaaminen

 • kokousjärjestäjien avustaminen koulutussisällöissä

 • SNKK:n koulutusten toteutumisen varmistaminen aluekokouksissa

 • kamareiden IND:ien ja LOM:ien tukeminen

 • muut mahdolliset SNKK:n koulutustoiminnasta vastaavan kehitysjohtajan osoittamat tehtävät

RIO

Alueviestintäpäällikkö

 • viestintätiimin kasaaminen ja johtaminen

 • kamareiden LIO:jen, WEB:ien yms. tukeminen ja  kouluttaminen

 • kamareiden teknisestä tuesta vastaaminen yhdessä aluetietohallintopäällikön kanssa

 • kokonaisvaltaisesti alueen tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaaminen

 • kansainvälisten kokousten markkinoinnista vastaaminen

 • aluetiedotuksen varainhankinnasta vastaaminen

RS

Aluesihteeri

 • kokousten käytännön järjestelyt

 • kokousten pöytäkirjat

 • yhdistysrekisteri-ilmoitukset

 • rahastonhoitaja 

 • kirjanpito ja tilinpäätös

 • jäsenmaksujen perintä

 • JCI pinssit

 • SECY:jen ja TREAS:ien tuki

R-ITM

Aluetietohallintopäällikkö

 • IT -järjestelmien tuki, mm. M-Files, Hejmo, Teams, Sharepoint

 • M365-tunnusten luonti

 • Alueen kokouksissa teknisenä sihteerinä toimiminen

 • Alueen nettisivut

 • Alueen viestintätiimin tukeminen

R-BUS

Aluemyyntipäällikkö

 • yhteistyökumppanien hankinta

 • markkinoinnin tukeminen

 • muu varainhankinta

 • yhteistyökumppaneista huolehtiminen

 • BUS:ien ja COM:ien tuki

R-INT

Aluekansainvälisyyspäällikkö

 • kansainvälisten kokousten markkinointi 

 • kansainvälisistä vieraista huolehtiminen 

 • yhteydenpito alueen kamareihin

 • INT:ien tuki 

 • twinningin edistäminen

 • Team Finlandian jäsen

R-AWARDS

Aluepalkintopäällikkö

 • aluepalkintokäsikirjojen päivittäminen 

 • palkintotoiminnasta tiedottaminen 

 • palkintokoulutuksien toteuttaminen 

 • alueen palkintogaalan koordinointi

 • aluepalkintotuomarin ohjeistus ja valinta

 • kansallisen palkintopäällikön osoittamat tehtävät

KILPAILU-

PÄÄLLIKÖT

 • kilpailuista tiedottaminen

 • kansallisen kilpailupäällikön osoittamat tehtävät

 

Kilpailut:

 • Tuottava idea

 • Vuoden nuori johtaja

 • Vuoden nuori menestyjä

Kiinnostuitko?

Saat lisätietoa viroista aluejohtajalta sekä nykyisiltä aluevirkailijoilta. 

bottom of page