top of page

Toiminta

Paikallinen

taso

KAMARIT

Alueellinen

taso

ALUE A

Kansallinen

taso

SNKK

Kansainvälinen

taso

JCI

Lyhyesti toiminnasta

 • Mikä on JCI?
  Käsitteistä: JCI = Junior Chamber International eli suomeksi nuorkauppakamari ja ruotsiksi juniorhandelskammare Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä on n. 2500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa, muodostamme n. 5000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.
 • Mitä nuorkauppakamaritoiminta on?
  Nuorkauppakamaritoiminta on itsensä kehittämistä erilaisten koulutusten ja projektien muodossa ympäröivän yhteiskunnan elinvoimaisuuden kehittämistä verkostoja ja kontakteja työelämään oman urapolun vauhdittamista ja edistämistä
 • Mitä saat nuorkauppakamaritoiminnasta?
  Kehity johtajana Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa. Edullista kouluttautumista Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat. Kontakteja ja verkostoja Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea, jne. Kansainväliset mahdollisuudet Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-, eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymista, liikesuhteita ja verkostoitumista. Eväitä yrittäjyyteen Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia.
 • Mikä on Alue A?
  Suomen Nuorkauppakamareiden suurin alue, Alue A ulottuu Porvoosta, Forssan ja Uudenkaupungin kautta aina Maarianhaminaan saakka. Alueella A on 22 paikallisyhdistystä eli kamaria, joissa on jäseniä noin 800. Yhteensä alueen kamareiden toiminnassa on mukana koejäsenet, senaattorit ja kunniajäsenet mukaanlukien yli 1500 henkeä.
 • Mitkä ovat alueen tehtävät?
  Alueet ovat kamareitaan varten. Alue A tarjoaa seuraavia palveluita alueensa kamareille: #1 tukea ja tietoa kamareille #2 linkki Keskusliiton ja kamarien välillä #3 palkintotoiminta #4 lohkokohtaiset koulutukset ja tuki #5 alueen toiminnasta tiedottaminen #6 lisänäkyvyyttä kamareille
 • Mitä virallisia kilpailuja ja kampanjoita Suomen Nuorkauppakamareilla on?
  Tuottava Idea Tuottava Idea on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä valtakunnallinen kilpailu, jossa etsitään jo tuottavassa käytössä olevaa ideaa. Idea saa olla maksimissaan 3 vuotta vanha ja sen tulee jo tuottaa liikevaihtoa sen omistavalle yritykselle. Kilpailun tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailun tavoitteena on myös nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden ja riskinoton merkitystä kansantalouden kasvun ja maamme hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisätietoa: www.tuottavaidea.fi Vuoden Nuori Johtaja Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Vuoden Nuori Johtaja -kilpailua vuodesta 2007. Kilpailussa voi ehdottaa mielestä esimerkillistä nuorta johtajaa Vuoden Nuoreksi Johtajaksi! Hän voi olla kuka tahansa alle 40-vuotias johtaja, joka toimii vastuullisesti ja esimerkillisesti. Vuoden Nuori Johtaja -kilpailussa valitaan lisäksi teknologia-alan ehdokkaiden joukosta Teknologiateollisuuden Vuoden Nuori Johtaja. Lisätietoa www.nuorijohtaja.fi 1000 nuorta johtajaa Kampanjan tavoitteena on tarjota tuhannelle nuorelle tilaisuus seurata johtajan työpäivää. Johtaja antaa nuorelle esimerkin siitä, millaista johtajuutta ja taitoja työelämässä tarvitaan. Nuorelle päivä on henkilökohtainen haaste ja mahdollisuus saada eväitä oman työuransa rakentamiseen. ​ Lisätietoja http://1000nuortajohtajaa.fi/ Vuoden Nuori Menestyjä Kilpailun tarkoituksena on nostaa esille positiivisia ja innostavia esimerkkejä johtajuudesta ja henkilökohtaisesta menestymisestä yhteiskunnassa. Kilpailu on kansallinen toteutus kansainvälisestä JCI:n Ten Outstanding Young Persons (TOYP) -kilpailusta. Kilpailussa etsitään menestyneitä henkilöitä, jotka nuoresta iästään huolimatta ovat saavuttaneet omalla sarallaan jotakin ainutlaatuista; sellaista, joka hyödyttää yhteiskuntaa, kansakuntaa tai maailmaa. Henkilöt innostavat omalla esimerkillään ja henkilökohtaisella kasvullaan muita ihmisiä muutosmyönteisyyteen ja rohkeuteen sekä aktiiviseen toimintaan ja yksilövaikuttamiseen. Kilpailussa palkitaan kolme suomalaista 18–40-vuotiasta omalla alallaan menestynyttä nuorta kymmenessä eri kategoriassa. Palkinto mahdollistaa suomalaisten tekojen ja osaamisen tunnetuksi tekemisen myös ulkomailla, sillä voittajat osallistuvat JCI:n kansainväliseen TOYP-kilpailuun. Facebook: https://www.facebook.com/TuottavaIdea/?ref=ts&fref=ts
 • Millaisia koulutuksia Suomen Nuorkauppakamareilla on?
  Seuraavat koulutukset ovat virallisia nuorkauppakamarikoulutuksia: JCI Impact JCI Impact on tarkoitetu jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti olla tekemässä positiivista muutosta yhteiskuntaan. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisen –käsitettä (Active Citizenship), yhteiskunnan tarpeiden analysointia, ongelmien todellisten syiden löytämistä sekä niitä projekteja, joita paikallisyhdistykset voivat toteuttaa kumppaneidensa kanssa saadakseen aikaan kestävää ja myönteistä kehitystä omassa toimintaympäristössään. JCI Achieve Koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa. JCI Achieve lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää. JCI Admin Koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäriöivään yhteiskuntaan mahdollistuu. Networking Koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkä kestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkotoitumisen periaatteita ja käytäntöjä: Kuinka tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ollessaan yhteydessä ihmisten kanssa. Mitä tehdä tapaamisen jälkeen tuottaakseen uudelle tuttavalle lisäarvoa. Kuinka hyödyntää JCI:n tapahtumia verkoston rakentamisessa tulevaisuutta ajatellen.
 • Mikä on Suomen Nuorkauppakamarin Kouluttajapolku?
  KOULUTTAUDU JA KOULUTA – YLITÄ ITSESI KOULUTTAJANA ​ Nuorkauppakamari tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä kouluttajana. Tavoitteena on kehittää jäsenten kouluttamistaitoja työelämää varten. Kouluttajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan. Koulutus tukee mm. esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin sekä kehittää taitoa esittää asiat kiinnostavasti ja perustellusti. ​ Koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä. Kouluttaminen on erinomainen tapa verkostoitua ja myös oppia osallistujilta keskustelun kautta. KOULUTTAJAPOLKU Kouluttajapolku koostuu viidestä koulutuksesta. Kouluttajapolkumalli ei vaadi etenemään tietyssä järjestyksessä, mutta kaksi ensimmäistä askelta suositellaan käytäväksi ensin. Kolme viimeistä koulutusta voi käydä haluamassaan järjestyksessä. ​ 1. Vakuuta & Vaikuta (7-8h) – KOULUTUSESITE (PDF) Sisältö: Koulutuksessa opitaan monipuolisten harjoitusten avulla. Koulutus antaa eväitä niin esityksen suunnitteluun kuin itse esitystilanteeseen. Siinä käsitellään esitykseen valmistautumista tutustumalla muun muassa seuraaviin aihealueisiin: Esityksen rakenne Aihevalinta ja esityksen tavoite Yleisön huomioiminen vaikuttavuuden maksimoimiseksi Esittäjän olemus, eloisa kielenkäyttö sekä eleet osana vakuuttavaa esitystä Esityksen elävöittäminen Esiintymisvarmuuden vahvistaminen Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat suunnitella mielenkiintoisen ja vaikuttavan esityksen sekä osaavat esittää sen vakuuttavasti yleisöä, tilannetta ja tavoitetta palvelevalla tavalla. 2. Kehity Kouluttajana (2 pv) – KOULUTUSESITE (PDF) Sisältö: Kehity kouluttajana -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia kouluttajataitojaan sekä saada uusia työkaluja käyttöönsä. Nuorkauppakamarissa ja työssään kouluttavien lisäksi koulutuksesta on hyötyä mm. esimiehille, yrittäjille, myyjille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu uuden tiedon jakaminen. Koulutuksessa käsitellään: Oppimisen teoriaa Oppimismenetelmiä Perusteita koulutuksen rakentamiseen Hyvän kouluttajan ominaisuuksia Esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja Ryhmädynamiikkaa Kouluttajataitojen tuotteistamista Palautteen antamista ja vastaanottamista Osaamistavoitteet: Tiedät, kuinka aikuinen oppii, miten häntä motivoidaan ja kuinka koulutus toteutetaan osallistujalähtöisesti. 3. Koulutuksen suunnittelu (4h) Sisältö: Koulutuksen aikana pohditaan koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen prosessia, tutustutaan koulutuksen tavoitteiden asettamiseen sekä ydinaineksen tunnistamiseen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi palautteen keräämistä ja hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa osallistujat pääsevät työstämään omaa koulutusaihiotaan tavoitteellisesti. Osaamistavoitteet: Tämän koulutuksen käytyään osallistujat osaavat rakentaa ja kehittää koulutuksiaan strukturoidusti ja eri kohderyhmän huomioiden. Osallistujat oppivat käyttämään suunnittelua helpottavia työvälineitä ja pääsevät jo kurssilla työstämään omaa koulutusideaansa. 4. Esitystekniikka (2h) Sisältö: Esitystekniikka-koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kalvosulkeisten sijaan haluavat pitää havainnollisia ja mukaansatempaavia esityksiä. Koulutus on osa Nuorkauppakamarien kouluttajapolkua, mutta se ei vaadi muiden osioiden käymistä aiemmin. Esitystekniikka -koulutus jakaantuu kahteen osioon: 1. Hyvän Power Point -pohjan luominen 2. Miten havainnollistan asiat kiinnostavasti ja mielenkiintoisesti Osaamistavoitteet: Koulutuksesta on hyötyä kaikille, jotka esittävät uutta tietoa ja ideoita. Puhujien ja kouluttajien lisäksi koulutus soveltuu mm. myyjille, asiantuntijoille ja johtajille. 5. Koulutuksen markkinointi (2h) Koulutuksen jälkeen osaat kiteyttää koulutuksesi hyödyt sen kohderyhmälle. Koulutus auttaa markkinoimaan koulutustasi tehokkaasti ja herättämään kohderyhmän mielenkiinnon. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu nuorkauppakamarissa osallistumalla kouluttajapolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.
 • Mikä on Nordic Academy?
  Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, jossa kehitetään johtamistaitoja, strategista suunnittelua, omien vahvuuksien löytämistä ja työskentelemistä ryhmissä. Nordic Academyn järjestetää vuorovuosin jokin Nordic Groupin jäsenmaa . Hakijalta edellytetään, että hän on toiminut kamarinsa puheenjohtajana tai kansallisena toimihenkilönä ja on hakeutumassa kansalliseen virkaan seuraavana vuonna sekä mahdollisesti jopa kansainvälisiin tehtäviin. Valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita: hakija pyrkii Keskusliiton virkaan seuraavalle vuodelle on toiminut paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajana tai Keskusliiton virkailijana on enintään 35-vuotias, ollut jäsen vähintään kolme vuotta, on suorittanut Vakuuta & Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti
 • Mikä on COC-Academy?
  COC-lyhenne tulee sanoista Congress Organizing Committee, eli koulutus on tarkoitettu kansallisten kokousten ja muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Koulutus järjestetään vuosittain maaliskuussa. Tavoitteena on oppia ja harjoitella taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia! Ohjelmassa pureudutaan mm. seuraaviin: itsensä johtaminen tiimin motivointitaidot yhteistyökumppanineuvottelutekniikat järjestelyjen aikatauluttaminen ja valmistelu keskittyminen oikeisiin asioihin projektin vetämisen hauskuus Lisätietoja tapahtuman sivuilta http://cocacademy.org/
bottom of page